KS-ELITA

Zapraszamy na zawody

reklama_sm

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

W STRZELANIU DŁUGODYSTANSOWYM Z OKAZJI WYZWOLENIA ZIEMI DRAWSKIEJ

 

 1. CEL ZAWODÓW:

Uczczenie rocznicy wyzwolenia ziemi drawskiej.

Integracja środowiska strzeleckiego.

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 1. ORGANIZATOR:

WKS Poligon Drawski i KS Elita

Kontakt: KS Elita tel. 601514800 – Remek

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

03.03.2018 (sobota) 9.00-17.00

PĆT Studnica

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

9.00  rejestracja

9.30  instruktaż i rozpoczęcie zawodów

10.00-17.00 przebieg konkurencji strzeleckich

17.00 wręczenie nagród

17.15 zakończenie zawodów

 

 1. ROZGRYWANE KONKUERNCJE i KLASY SPRZĘTOWE:

 

KONKURENCJE

Wielobój (4 dystanse we wszystkich klasach sprzętowych).

 

 1. Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów – 300m
  1. ilość strzałów –13
  2. ilość strzałów ocenianych 10
  3. cel – tarcza pierścieniowa ESA 300m
  4. postawa – dowolna
  5. czas na konkurencję łącznie 13min
  6. broń wyłącznie własna
 2. Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów –600m
  1. ilość strzałów – 13
  2. ilość strzałów ocenianych 10
  3. cel – tarcza pierścieniowa ESA 600m
  4. postawa – dowolna
  5. czas na konkurencję łącznie 13 min
  6. broń wyłącznie własna
 3. Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów – 800m
  1. ilość strzałów – 13
  2. ilość strzałów ocenianych 10
  3. cel – tarcza pierścieniowa ESA 800m
  4. postawa – dowolna
  5. czas na konkurencję łącznie 13 min
  6. broń wyłącznie własna
 4. Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów – 1100m
  1. ilość strzałów – 10
  2. ilość strzałów ocenianych 10
  3. cel – tarcza pierścieniowa ESA 800m
  4. postawa – dowolna
  5. czas na konkurencję łącznie 13 min
  6. broń wyłącznie własna

 

KLASY SPRZĘTOWE:

 1. Klasa Tactical
  1. Pozycja strzelecka: leżąc z możliwością zastosowania jednej lub dwóch podpórek.
  2. Broń: karabin w kalibrze .223 Rem i .308 Win.
  3. Przyrządy celownicze dowolne

 

 1. Klasa Open
  1. Pozycja strzelecka: leżąc z możliwością zastosowania jednej lub dwóch podpórek.
  2. Broń: karabin w kalibrze do 11,43 mm, z wyłączeniem amunicji Magnum.
  3. Przyrządy celownicze dowolne.

 

 1. Klasa Magnum
  1. Pozycja strzelecka: leżąc z możliwością zastosowania jednej lub dwóch podpórek.
  2. Broń: karabin zasilany amunicją Magnum w kalibrze do 12,7 mm.
  3. Przyrządy celownicze dowolne.
 2. Klasa Semi Auto
  1. Pozycja strzelecka: leżąc z możliwością zastosowania jednej lub dwóch podpórek.
  2. Broń: karabin samopowtarzalny w dowolnym kalibrze.
  3. Przyrządy celownicze dowolne

 

PROCEDURA STRZELAŃ:

 

 1. Komenda: NA STANOWISKA zawodnik ma 2 minuty na zajęcie wyznaczonego stanowiska
 2. Komenda: WYJĄĆ BROŃ zawodnik ma 3 minuty na ustawienie broni i identyfikację swojej tarczy
 3. Następujące po sobie serie przebiegają następująco:
  1. Komenda: ŁADUJ można załadować magazynek/podać nabój do komory nabojowej
  2. Komenda: SERIA PRÓBNA START zawodnik oddaje strzały próbne
  3. Komenda: STOP, ROZŁADUJ zawodnik rozładowuje broń (wskaźnik bezpieczeństwa w komorze nabojowej) po sprawdzeniu broni przez sędziego prowadzącego, zawodnik wstaje i wycofują się na linię wyjściową
  4. Komenda: POWRÓT NA STANOWISKA  zawodnik zajmuje swoje stanowisko. Zawodnik ma 1 minutę na korektę przyrządów celowniczych
  5. Komenda: ŁADUJ można załadować magazynek/podać nabój do komory nabojowej
  6. Komenda: SERIA OCENIANA START zawodnik oddaje strzały oceniane
  7. Komenda: STOP, ROZŁADUJ, zawodnik rozładowuje broń (wskaźnik bezpieczeństwa w komorze nabojowej) po sprawdzeniu broni przez sędziego prowadzącego, zawodnik wstaje i wycofują się na linię wyjściową
 4. Komendy a-d nie dotyczą serii na 1100m
 5. Po zakończeniu 4tej serii następuje zakończenie konkurencji, zawodnik rozładowuje broń, umieszcza w komorze nabojowej wskaźnik bezpieczeństwa po sprawdzeniu broni przez na sędziego prowadzącego i wydaniu komendy ‚CHOWAĆ BROŃ’, zawodnik zwalnia stanowisko strzeleckie
 6. seria oceniana na każdym dystansie trwa 10 minut
 7. na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji:
  1. przy rozpoczęciu konkurencji 49 sztuk
   1. po trzy na szt. amunicji na próbne na dystanse 300, 600, 800
   2. po dziesięć szt. amunicji na oceniane na każdy dystans.
  2. strzały próbne będą oznaczane zaklejkami na dystansach 300, 600, 800m.
  3. jakiekolwiek odstępstwa (strzał przed komendą START lub po STOP) skutkują DQ

 

 1. UCZESTNICTWO

Uczestniczyć w zawodach mogą wszyscy posiadający własną broń (odpowiadającą wymaganiom sprzętowym) lub licencję PZSS. W Rezultatach z Zawodów, zawodnicy bez licencji PZSS wskazani zostaną jako PK. Brak licencji nie wyklucza z klasyfikacji.

 1. KLASYFIKACJA

Za wielobój (konkurencje 1,2,3,4) w każdej z klas sprzętowych.

 1. NAGRODY

Za miejsca 1- 3: medale, dyplomy.

 1. KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa 160 zł za pojedynczą klasę sprzętową, można startować w kilku klasach. Opłaty tylko na konto.

 1. ZGŁOSZENIA

Zapisy przez system informatyczny: https://goo.gl/forms/ir25aBK4koO3Gytr1

Zapisy zostaną uruchomione ok. 14.02.2018 r. Ilość miejsc ograniczona.  Decyduje kolejność wpłaty wpisowego na konto organizatora: 79 1600 1462 1831 3070 9000 0001 – WKS Drawsko. Wpłaty do 28.02.2018. Tytuł przelewu: IMIE NAZWISKO ZAWODNIKA. Zawodnicy startujący w więcej niż jednej klasie wnoszą całą kwotę. W dniu zawodów nie ma możliwości wnoszenia opłat.

 1. MAPA DOJAZDU

Dojazd na PĆT Studnica. Sprawdź w mapach GOOGLE: Pozycja Lat: 53.4398506 Long: 15.6475371 lub wejdź bezpośrednio na adres: https://www.google.pl/maps/@53.4398506,15.6475371,15z  lub użyj swojego smartfona do odczytania kodu QR:

 

Regulamin ver. 2_0

 

Tarcza ESA800

 

 

tarcza ESA 600

 

Tarcza ESA 300