Zawody 19.05.2018

Zawody ujęte w kalendarzu centralnym PZSS – Delegat Techniczny obecny

REJESTRACJA!

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Monte Cassino

 1. CEL ZAWODÓW:
 • Wspomnienie bohaterów spod Monte Cassino
 • Integracja środowiska strzeleckiego.
 • Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
 1. ORGANIZATOR:
 • Klub Sportowy Elita Szczecin
 • Kontakt: tel. 601514800, http://www.ks-elita.pl
 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 • 05.2018 (sobota) 9.45-17.00
 • Strzelnica w Przecławiu k. Szczecina.
 1. PROGRAM ZAWODÓW:
 • 9.45 rozpoczęcie zawodów
 • 10.00-16.00 przebieg konkurencji strzeleckich
 • 16.45 wręczenie nagród
 • 17.00 zakończenie zawodów

5 ROZGRYWANE KONKURENCJE:

 1. Karabin centralnego zapłonu KCz 10 300m L OPEN
 • broń – karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 12.7 mm z podziałem na klasy
 • ilość strzałów próbnych – 3
 • ilość strzałów ocenianych 10
 • odległość – 300 m
 • cel – tarcza pierścieniowa Esa zależna od klasy
 • postawa – leżąc
 • czas na konkurencję łącznie 20 min
 • broń wyłącznie własna
 • klasy:
  • Karabin Dowolny (Kdw) – przyrządy mechaniczne dowolne [Tarcza KDw 300],
  • Karabin Optyka (Kcz OPT) – przyrządy dowolne [Tarcza TS4]
  • Karabin Standard (Kcz – ST) – przyrządy celownicze mechaniczne otwarte [Tarcza TS4],
  • Karabin Standard SEMI AUTO (Kcz – SEMI) – przyrządy celownicze mechaniczne otwarte, broń samopowtarzalna zasilana z magazynka, wyłącznie w kalibrze 223 Rem lub 308win [Tarcza TS4],
 1. Karabin Sportowy KSp 20 L
 • broń sportowy 22LR
 • ilość strzałów próbnych – dowolna
 • ilość strzałów ocenianych – 20
 • odległość – 50 m
 • cel – tarcza pierścieniowa ISSF KSp
 • postawa – leżąc, dozwolone jest użycie pasa
 • czas na konkurencję łącznie 25min – 5 min próbne, konkurencja 20 min
 • broń własna, lub organizatora
 1. Pistolet sportowy Psp 10 25m
 • broń – pistolet sportowy
 • ilość strzałów próbnych – dowolna
 • wymagana ilość amunicji 10
 • czas na konkurencję łącznie 15min – 5 min próbne, konkurencja 10 min
 • cele – Tarcza PSp
 • broń własna
 1. Pistolet centralnego zapłonu Pcz 10 25m
 • broń – pistolet centralnego zapłonu
 • ilość strzałów próbnych – dowolna
 • wymagana ilość amunicji 10
 • czas na konkurencję łącznie 15min – 5 min próbne, konkurencja 10 min
 • cele – Tarcza PSp
 • broń własna

Rodzaje dozwolonych przyrządów celowniczych

A mechaniczne otwarte (Kst PSp PCz) 

Znalezione obrazy dla zapytania open sights

B Jako odmiana mechanicznych otwartych dopuszczalne zastosowani tylko w Kcz SEMI

Znalezione obrazy dla zapytania open sights

C Diopter/przeziernik (KDw i KSp)

Znalezione obrazy dla zapytania diopter sight anschutz

D Luneta – dowolne mechaniczne (KCz OPT)

Znalezione obrazy dla zapytania scope

 

6.UCZESTNICTWO

posiadający licencję zawodniczą PZSS, kategoria OPEN, młodzicy

 1. KLASYFIKACJA
 • indywidualna w każdej konkurencji – open
 • indywidualna KSp – młodzicy
 • dwubój karabinowy – open
 • dwubój pistoletowy – open
 1. NAGRODY
 • Za miejsca 1- 3 w dwuboju karabinowym: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Za miejsca 1- 3 w dwuboju pistoletowym: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 1. KOSZTY UCZESTNICTWA
 • Opłata startowa za konkurencje OPEN: nr 1 – 50 zł, Nr 2 – 30 zł (jeżeli z bronią organizatora to 50zł), Nr 3 i 4 – 30 zł (60 zł razem).
 • Opłata startowa za konkurencje Nr 2 młodzież do 18 lat start bezpłatny
 • Przewidziane cenne nagrody do wylosowania w loterii po zakończeniu imprezy.
 1. ZGŁOSZENIA

Zapisy wyłącznie przez system informatyczny na http://www.ks-elita.pl Zapisy zostaną uruchomione ok 12.05.2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

 1. MAPA DOJAZDU

Dojazd na strzelnicę ELITA w Przecławiu – http://www.ks-elita.pl

Sprawdź w mapach GOOGLE: Pozycja Lat: 53.37600 Long: 14.493782 lub wejdź bezpośrednio na adres: https://goo.gl/maps/85nzycWXacQ2  lub użyj swojego smartfona do odczytania kodu QR:

 1. UWAGI DODATKOWE:
 • Konkurencja 1 – Dozwolone jest stosowanie podpór przednich w postaci dwójnogów. Nie są dozwolone resty i podpory typu trójnogi. Stosowanie podpór tylnych (np. monopodów itp.) jest dozwolone. Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być połączona.
 • Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
 • Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
 • Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
 • Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
 • Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
 • Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
 • W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń musi być rozładowana i znajdować się w kaburze, pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
 • W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.
 • Zawodnik zobowiązany jest posiadać własne ochronniki słuchu i wzroku lub inne aparaty służące ochronie wzroku – pkt 7.2.9 – Urzędowy Przepisy i Regulaminy ISSF