Zawody 16.05.2019 – Monte Cassino

Monte Cassino 2019
Zawody Strzeleckie


CEL ZAWODÓW
Wspomnienie bohaterów spod Monte Cassino
Integracja środowiska strzeleckiego
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
ORGANIZATOR ZAWODÓW KSElita WKS Drawsko Pomorskie

Kierownik zawodów:
Marcin Czerwiński
Kontakt z organizatorem:
e-mail: tel.: jankes69800@wp.pl
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Data rozpoczęcia zawodów: 16.05.2019 godz 0900
Data zakończenia zawodów: godz 1700
Adres strzelnicy: Strzelnica Piechoty Jaworze
ZAWODY ROZGRYWANE WG PRZEPISÓW
Podczas zawodów konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF,
PROGRAM ZAWODÓW
Procedura strzelań

− Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego
strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją. − Awaria broni lub amunicji jest sprawą
zawodnika. − Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach
transportowych. − Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu
przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do
wymogu skutkuje dyskwalifikacją. − Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko
w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. − Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej,
ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją. − W trakcie
przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni
transportowej. − W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny. − Zawodnik
zobowiązany jest posiadać własne ochronniki słuchu i wzroku lub inne aparaty służące ochronie wzroku –
pkt 7.2.9 – Urzędowy Przepisy i Regulaminy ISSF

Konkurencje strzeleckie

KARABIN_DOWOLNY
Odległość strzelania: 100-300
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 20

Czas na konkurencję: max 3 minut
Tarcza: stalowa -23
Uwagi:
Konkurencja polega na strąceniu 20 celi na różnych dystansach, Oceniane ilość trafień w czasie. Broń
Karabin wojskowy (modern i historyczny – osobna klasyfikacja). Dozwolona broń używana w siłach
zbrojnych. Celowniki mechaniczne.

PISTOLET_DOWOLNY
Odległość strzelania: 25
Ilość strzałów próbnych: 3
Ilość strzałów ocenianych: 20
Czas na konkurencję: 15
Tarcza: TS2
Uwagi:
Pistolet wojskowy centralnego zapłonu (modern lub historyczny – osobna klasyfikacja). Wyłącznie broń
wojskowa (używana obecnie lub w przeszłości w armii) Oceniane najlepsze 20 z 23 strzałów

UCZESTNICTWO
Klasy sportowe w jakich będzie można wziąć udział w zawodach.
• Open

PUNKTACJA
Punktacja naliczana wg nastepujących kategorii:
• Indywidulanie

NAGRODY
Podczas zawodów będzie możliwe zdobycie:
• Dyplomy za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc
• Puchary za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do: 2019-05-13
Zgłoszenia są zbierane przez: https://forms.gle/AUX5CLhrnPbgLstf9

KOSZTY UCZESTNICTWA
Wpisowe 0 zł (członkowie WKS) Pozostali 40 zł za konkurencję. Poczęstunek wliczony.

SPRAWY RÓŻNE
• Podczas zawodów strzelanie z obu rąk jest dozwolone